Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
06570006 Tectra s.r.o. Kúpna zmluva 22 907 0 SMÚ 06.11.2006 15.12.2006
01610010 TeamPrevent s.r.o. Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 880 1 720 SMÚ 26.02.2010 28.02.2011
06623008 Štefan Kolesár Zmluva o dielo 6 651 0 SMÚ 03.12.2008 03.01.2009
23/2009 ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla uzatvorená podľa § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) 26 020 0 SÚTN 31.08.2009 10.09.2009 hradené z vlastných zdrojov
09/2007 ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Čiastková kúpna zmluva číslo 119042007/123 uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 43 862 0 SÚTN 18.04.2007 01.06.2007 2 motorové vozidlá/hradené z vlastných zdrojov
VZ065/2008 ŠEVT, a. s. Rámcová dohoda 69 808 10 000 ÚNMS SR 18.08.2008 18.08.2010 Celková čiastka = fin. limit
2009/300/008203/00825 SUNBIT COMPANY, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 35 700 9 600 ÚNMS SR 01.11.2009 31.10.2011 Celková čiastka = fin. limit
2010/110/001589/00810 STORIN, spol. s.r.o. Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov 35 581 1 178 ÚNMS SR 12.03.2010 31.12.2010 Mesačná sadzba 196,35 €
130/109/2010 Solutioneers´legal s. r. o. Zmluva 33 320 0 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 22.12.2010 31.12.2010
130/003/2003 Softline Services, s. r. o. Kúpna zmluva N-1/2003 24 213 24 213 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 20.01.2003 07.02.2003 Suma v Sk s dph: 729 453,00
30/2007 SOFTIP, a. s. Zmluva o poskytovaní služieb č. 2037011 7 584 0 SÚTN 30.11.2007 30.11.2008 hradené z vlastných zdrojov
24/2007 SOFTIP, a. s. Licenčná zmluva č. 2027063 39 489 1 675 SÚTN 16.10.2007 hradené z vlastných zdrojov
01470204-1 SlovProg, spol. s r.o., Veterná 14, 917 01 Trnava Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 242100001 - upresnenie predmetu zmluvy a zmena termínu plnenia 0 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 07.06.2004 31.07.2004
5/2001 Slovenský metrologický ústav Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie sumy sú uvedené v SKK
6/2002 Slovenský metrologický ústav Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 5/2001 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie suma uvedená v SKK. Dodatok k zmluve č. 5/2001
20/2002 Slovenský metrologický ústav Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 5/2001 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie suma je uvedená v SKK. Dodatok č. 2 k zmluve č. 5/2001
2/2003 Slovenský metrologický ústav Dodatok č. 3 nájomnej zmluve 5/2001 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie suma je uvedená v SKK. Dodatok č. 3 k zmluve č. 5/2001
17/2008 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Zmluva č. 85/2008/PZS o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 256 1 965 SÚTN 01.12.2008 hradené z vlastných zdrojov
100/004/2006/PP Slovenská legálna metrológia, n.o. Zmluva o dielo č. 100/004/2006/PP 24 0 SMI 15.06.2006 31.12.2006 hodinová sadzba 23,89 €
2010/400/003113/01433 SK-media, spol s.r.o. Zmluva o spolupráci v oblasti PUBLIC RELATIONS a REKLAMY 35 581 24 000 ÚNMS SR 12.05.2010 Celková čiastka = fin. limit
20/2006 SIMPA, spol. s. r. o. Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 3 871 0 SÚTN 02.10.2006 15.10.2006 hradené z vlastných zdrojov
27/2007 SETECH Telematics, s. r. o. Zmluva o telematickom riadení vozidiel č. 107295 uzavretá podľa § 261 ods. 6 a § 262 Obchodného zákonníka 154 0 SÚTN 16.11.2007 hradené z vlastných zdrojov
27/2009 SETECH Telematics, s. r. o. Zmluva o telematickom riadení vozidla č. 272065 uzavretá podľa § 261 ods. 6 a § 262 Obchodného zákonníka 625 0 SÚTN 17.09.2009 17.09.2010 hradené z vlastných zdrojov
02923009 Sensus Metering Systems, a.s. Kúpna zmluva 57 477 0 SMÚ 24.04.2009 30.05.2009
07770009 SEBA, Senator Banquets, s.r.o. Zmluva o zabezpečení zamestnaneckého stravovania 28 356 0 SMÚ 27.07.2009 31.03.2010
03070010 SEBA, Senator Banquets, s.r.o. Zmluva o zabezpečení zamestnaneckého stravovania 62 914 28 356 SMÚ 01.04.2010 31.03.2015
22/2000 SCP PAPIER, a.s. Dodávka xerografického papiera 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie podľa prílohy č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 22/2000
23/2000 SCP PAPIER, a.s. Dodávka xerografického papiera 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie
A1/2006/005873 A1/2006/005872 A1/2006/005875 A1/2006/005876 A1/2006/005877 SAYA, s.r.o., Redi Tour, s.r.o., Reise Kaiser, s.r.o., ITC Travel, s.r.o., S-Tours, s.r.o. Rámcová dohoda Letenky a služby spojené s prepravou osôb súvisiace so zahraničnými pracovnými cestami 395 008 0 ÚNMS SR 04.08.2006 28.02.2007
04470006 Sartorius Slovensko, s.r.o. Kúpna zmluva 7 821 0 SMÚ 21.07.2006 30.09.2006
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>