Zmluva č. 20/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:20/2006
Dodávateľ:SIMPA, spol. s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 871,07
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 871,07
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy