Zmluva č. 2010/110/001589/00810

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2010/110/001589/00810
Dodávateľ:STORIN, spol. s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 581,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 581,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 178,10
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR
Poznámka:Mesačná sadzba 196,35 €

Prílohy