Zmluva č. 06570006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06570006
Dodávateľ:Tectra s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:22 907,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:22 907,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy