Zmluva č. 23/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:23/2009
Dodávateľ:ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla uzatvorená podľa § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník)
Zmluvne dohodnutá čiastka:26 020,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:26 020,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy