Zmluva č. 07770009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:07770009
Dodávateľ:SEBA, Senator Banquets, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení zamestnaneckého stravovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:28 355,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:28 355,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy