Zmluva č. 04470006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04470006
Dodávateľ:Sartorius Slovensko, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 821,15
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 821,15
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy