Zmluva č. 03070010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03070010
Dodávateľ:SEBA, Senator Banquets, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení zamestnaneckého stravovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:62 914,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:62 914,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:28 355,60
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy