Zmluva č. 130/109/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:130/109/2010
Dodávateľ:Solutioneers´legal s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 320,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 320,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Prílohy