Zmluva č. 5/2001

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2001
Dodávateľ:Slovenský metrologický ústav
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 807 167,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:5 811 563,25
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:Slovenský ústav technickej normalizácie
Poznámka:sumy sú uvedené v SKK

Prílohy