Zmluva č. 06623008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06623008
Dodávateľ:Štefan Kolesár
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 184,38
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 651,31
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy