Zmluva č. 27/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:27/2009
Dodávateľ:SETECH Telematics, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o telematickom riadení vozidla č. 272065 uzavretá podľa § 261 ods. 6 a § 262 Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:624,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:624,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy