Zmluva č. VZ065/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VZ065/2008
Dodávateľ:ŠEVT, a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda
Zmluvne dohodnutá čiastka:69 807,64
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:69 807,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:10 000,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR
Poznámka:Celková čiastka = fin. limit

Prílohy