Zmluva č. 17/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/2008
Dodávateľ:Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č. 85/2008/PZS o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:255,64
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:255,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 965,44
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy