Zmluva č. 09/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09/2007
Dodávateľ:ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Čiastková kúpna zmluva číslo 119042007/123 uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:43 862,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:43 862,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:2 motorové vozidlá/hradené z vlastných zdrojov

Prílohy