Zmluva č. 24/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:24/2007
Dodávateľ:SOFTIP, a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Licenčná zmluva č. 2027063
Zmluvne dohodnutá čiastka:39 488,91
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:39 488,91
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 674,50
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy