Zmluva č. 2009/300/008203/00825

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2009/300/008203/00825
Dodávateľ:SUNBIT COMPANY, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 700,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 700,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:9 600,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR
Poznámka:Celková čiastka = fin. limit

Prílohy