Zmluva č. 20/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:20/2002
Dodávateľ:Slovenský metrologický ústav
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 5/2001
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:Slovenský ústav technickej normalizácie
Poznámka:suma je uvedená v SKK. Dodatok č. 2 k zmluve č. 5/2001

Prílohy