Zmluva č. 02923009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02923009
Dodávateľ:Sensus Metering Systems, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:57 477,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:57 477,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy