Zmluva č. A1/2006/005873 A1/2006/005872 A1/2006/005875 A1/2006/005876 A1/2006/005877

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A1/2006/005873 A1/2006/005872 A1/2006/005875 A1/2006/005876 A1/2006/005877
Dodávateľ:SAYA, s.r.o., Redi Tour, s.r.o., Reise Kaiser, s.r.o., ITC Travel, s.r.o., S-Tours, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda Letenky a služby spojené s prepravou osôb súvisiace so zahraničnými pracovnými cestami
Zmluvne dohodnutá čiastka:395 007,64
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:395 007,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy