Zmluva č. 2010/400/003113/01433

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2010/400/003113/01433
Dodávateľ:SK-media, spol s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o spolupráci v oblasti PUBLIC RELATIONS a REKLAMY
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 581,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 581,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:24 000,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR
Poznámka:Celková čiastka = fin. limit

Prílohy