Zmluva č. 100/004/2006/PP

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:100/004/2006/PP
Dodávateľ:Slovenská legálna metrológia, n.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 100/004/2006/PP
Zmluvne dohodnutá čiastka:23,89
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23,89
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMI
Poznámka:hodinová sadzba 23,89 €

Prílohy