Zmluva č. 01610010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01610010
Dodávateľ:TeamPrevent s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:879,77
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:879,77
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 719,51
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy