Zmluva č. 30/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:30/2007
Dodávateľ:SOFTIP, a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb č. 2037011
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 584,14
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 584,14
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy