Zmluva č. 01470204-1

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01470204-1
Dodávateľ:SlovProg, spol. s r.o., Veterná 14, 917 01 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 242100001 - upresnenie predmetu zmluvy a zmena termínu plnenia
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Prílohy