Zmluva č. 23/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:23/2000
Dodávateľ:SCP PAPIER, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka xerografického papiera
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:Slovenský ústav technickej normalizácie

Prílohy