Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
01770008 Sartorius Slovensko, s.r.o. Kúpna zmluva 57 971 0 SMÚ 13.06.2008 30.09.2008
16/2006 RNDr. Peter Sivý, CSc. - GREX Kúpna zmluva č. 16/2006 uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 6 059 0 SÚTN 18.09.2006 18.10.2006 hradené z vlastných zdrojov
13472009 REVYTEZ Zmluva o dielo 9 564 0 SMÚ 24.11.2009 20.12.2009
00972009 PYROVAL s.r.o. Zmluva o dielo 15 577 0 SMÚ 18.02.2009 30.06.2009
Dodatok č. 1 k zmluve 21/2000 PURIF PRO, a.s. Zmluva o vykonávaní čistiacich a upratovacích prác 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie suma uvedená pri zmluve 21/2000 v EUR
Dodatok č. 4 k zmluve 21/2000 PURIF PRO, a.s. Zmluva o vykonávaní čistiacich a upratovacích prác 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie
03470008 PROLINK, s.r.o. Rámcová zmluva 4 973 0 SMÚ 08.09.2008 01.08.2010
03/2007 prof.Ing. Jozef Bajla, PhD. Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 996 0 SÚTN 02.02.2007 02.04.2007 hradené z vlastných zdrojov
11/11/2008 Produkcia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 35 008 0 ÚNMS SR 11.11.2008 31.12.2008
2027/2008 PRO BIOS, spol. s.r.o. neštátna klinika Zmlvua o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 33 194 300 ÚNMS SR 10.11.2008 Celková čiastka = fin. limit
03990005 PR Richter, spol. s r.o., Haánová 16, 851 04 Bratislava Zmluva o dielo č. 01/18/05 - Výmena okien 1 666 212 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 08.07.2005 31.07.2005 Suma je uvedená v slovenských korunách.
01690007 PR Richter s.r.o. Zmluva o dielo na stavebné práce 51 496 0 SMÚ 28.05.2007 30.07.2007
00890008 PR Richter s.r.o. Zmluva o dielo 31 614 0 SMÚ 05.03.2008 15.04.2008
A1/2007/006564 PP&P Co., s.r.o. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní 6 929 0 ÚNMS SR 23.08.2007 24.01.2008 Pôvodný finančný limit 39 500,76 €
2010/001674/0850 PP & P Co., spol. s.r.o. Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní 71 388 1 500 ÚNMS SR 22.03.2010 28.02.2012 Hodinová sadzba 39,67 €
34/2009 PosAm, spol. s r. o. Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 29 743 0 SÚTN 10.11.2009 31.03.2010
35/2009 PosAm, spol. s r. o. Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 12 747 0 SÚTN 19.11.2009 31.03.2010
18/11/2008 Plus Promotion, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 38 237 0 ÚNMS SR 18.11.2008 31.12.2008
20/2007 PLUS Academia, n.o. Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v súlade s § 269 a nasl. Obchodného zákonníka 12 955 0 SÚTN 03.09.2007 27.06.2008 hradené z vlastných zdrojov
18/2006 PLUS Academia, n. o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v súlade s Obchodným zákonníkom 10 423 0 SÚTN 20.09.2006 30.04.2008 hradené z vlastných zdrojov
17/2006 PhDr. Katarína Miklošová Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v súlade s Obchodným zákonníkom 6 913 0 SÚTN 08.09.2006 29.09.2007 hradené z vlastných zdrojov
24/2006 PhDr. Katarína Miklošová Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v súlade s Obchodným zákonníkom 2 324 0 SÚTN 01.12.2006 20.12.2006 hradené z vlastných zdrojov
07320008 PEUGEOT SLOVAKIA, s.r.o. Kúpna zmluva 65 445 0 SMÚ 08.12.2008 31.12.2008
14370009 Peugeot Bratislava, spol. s r.o. Kúpna zmluva 104 050 0 SMÚ 08.12.2009 31.03.2010
19/01/10 PERFECO Accouting, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 3 000 0 SMI 19.01.2010 11.05.2010
2009/300/002589/00825 PEMAX PLUS, spol. s.r.o. Zmluva o dielo 138 910 0 ÚNMS SR 31.03.2009 30.06.2009
A1/2007/001330 A1/2007/001329 A1/2007/001931 Pelikan, s.r.o., SAYA, s.r.o., MTA Air Tour, s.r.o. Zmluva Letenky a služby spojené s prepravou osôb súvisiace so zahraničnými pracovnými cestami 46 471 0 ÚNMS SR 01.03.2007 12.05.2008
01/10/08 PEF družstvo Zmluva o dielo č. 01/10/08 24 0 SMI 10.10.2008 31.12.2009 hodinová sadzba 23,7 €
01/03/09 PEF družstvo Zmluva o dielo č. 01/03/09 10 258 0 SMI 04.03.2009 31.12.2009
08/2009 Pantheon Technologies s. r. o. Zmluva o dielo č. 2009-7886 11 179 0 SÚTN 06.03.2009 06.04.2009 hradené z vlastných zdrojov
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>