Zmluva č. 00890008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:00890008
Dodávateľ:PR Richter s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:30 235,36
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:31 613,97
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy