Zmluva č. 14370009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14370009
Dodávateľ:Peugeot Bratislava, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:104 049,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:104 049,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy