Zmluva č. 11/11/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/11/2008
Dodávateľ:Produkcia, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 007,55
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 007,55
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy