Zmluva č. 19/01/10

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:19/01/10
Dodávateľ:PERFECO Accouting, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMI

Prílohy