Zmluva č. 07320008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:07320008
Dodávateľ:PEUGEOT SLOVAKIA, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:65 445,13
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:65 445,13
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy