Zmluva č. 2027/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2027/2008
Dodávateľ:PRO BIOS, spol. s.r.o. neštátna klinika
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmlvua o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 193,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 193,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:300,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR
Poznámka:Celková čiastka = fin. limit

Prílohy