Zmluva č. 2010/001674/0850

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2010/001674/0850
Dodávateľ:PP & P Co., spol. s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
Zmluvne dohodnutá čiastka:71 388,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:71 388,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 500,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR
Poznámka:Hodinová sadzba 39,67 €

Prílohy