Zmluva č. 01/03/09

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/03/09
Dodávateľ:PEF družstvo
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 01/03/09
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 257,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 257,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMI

Prílohy