Zmluva č. A1/2007/001330 A1/2007/001329 A1/2007/001931

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A1/2007/001330 A1/2007/001329 A1/2007/001931
Dodávateľ:Pelikan, s.r.o., SAYA, s.r.o., MTA Air Tour, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva Letenky a služby spojené s prepravou osôb súvisiace so zahraničnými pracovnými cestami
Zmluvne dohodnutá čiastka:46 471,49
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:46 471,49
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy