Zmluva č. 01690007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01690007
Dodávateľ:PR Richter s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na stavebné práce
Zmluvne dohodnutá čiastka:41 746,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:51 496,34
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy