Zmluva č. 01/10/08

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/10/08
Dodávateľ:PEF družstvo
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 01/10/08
Zmluvne dohodnutá čiastka:23,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMI
Poznámka:hodinová sadzba 23,7 €

Prílohy