Zmluva č. 18/11/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:18/11/2008
Dodávateľ:Plus Promotion, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:38 236,73
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:38 236,73
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy