Zmluva č. 17/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/2006
Dodávateľ:PhDr. Katarína Miklošová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v súlade s Obchodným zákonníkom
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 912,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 912,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy