Zmluva č. 16/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:16/2006
Dodávateľ:RNDr. Peter Sivý, CSc. - GREX
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 16/2006 uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 058,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 058,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy