Zmluva č. 20/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:20/2007
Dodávateľ:PLUS Academia, n.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v súlade s § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 955,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 955,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy