Zmluva č. 03990005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03990005
Dodávateľ:PR Richter, spol. s r.o., Haánová 16, 851 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 01/18/05 - Výmena okien
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 666 212,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 666 212,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy