Zmluva č. 13472009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13472009
Dodávateľ:REVYTEZ
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 564,03
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 564,03
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy