Zmluva č. 2009/300/002589/00825

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2009/300/002589/00825
Dodávateľ:PEMAX PLUS, spol. s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:128 746,91
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:138 910,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy