Zmluva č. 00972009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:00972009
Dodávateľ:PYROVAL s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 351,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 576,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy