Zmluva č. A1/2007/006564

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A1/2007/006564
Dodávateľ:PP&P Co., s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 929,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 929,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR
Poznámka:Pôvodný finančný limit 39 500,76 €

Prílohy