Zmluva č. 08/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:08/2009
Dodávateľ:Pantheon Technologies s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 2009-7886
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 178,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 178,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy