Zmluva č. 03470008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03470008
Dodávateľ:PROLINK, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 972,81
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 972,81
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy