Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2008/120/007261/01780 ZZ Business, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 7 900 0 ÚNMS SR 31.07.2008 31.08.2008
04170006 Ysselbach-ENVIMET Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva 20 399 0 SMÚ 18.07.2006 30.11.2006
03/2008 VISS, s. r. o. Zmluva č. 2/2008 o dielo a licenčná zmluva uzatvorená podľa Obchodného zákonníka v platnom znení 25 881 0 SÚTN 14.02.2008 30.06.2008 hradené z vlastných zdrojov
15/2008 VISS, s. r. o. Zmluva o dielo a licenčná zmluva 13 904 0 SÚTN 14.11.2008 28.02.2009 hradené z vlastných zdrojov
01890007 VEMAPOS, s.r.o. Zmluva o dielo 11 386 0 SMÚ 02.07.2007 01.09.2007
2009/300/006550/02624 VEMA, s.r.o. Dohoda o zmene užívateľa zmluvy o využívaní projektu č. 96/264 1 205 500 SMI 22.12.2009
A1/2007/009595 UNIQART, s.r.o. Zmluva o dielo 9 080 0 ÚNMS SR 21.11.2007 27.03.2008
03970008 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 15 886 8 688 SMÚ 06.10.2008 05.10.2010
04270008 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 534 0 SMÚ 01.05.2009 30.04.2011 na dobu neurčitú, ročná poistka, uhradená v I. polroku
130/124/2008 TSÚ Piešťany, š.p. Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 170/104/12/2008 6 715 0 ÚNMS SR 15.05.2008 20.12.2008
2008/120/007471/01780 TSÚ Piešťany, š.p. Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 170/104/11/2008 5 925 0 ÚNMS SR 30.09.2008 20.12.2008
A1/2008/000236/00139 Top Leadership Internacional, s.r.o. Zmluva o dielo č. 7120702 31 435 0 ÚNMS SR 07.12.2007 21.12.2007
A1/2008/000235/00138 Top Leadership Internacional, s.r.o. Zmluva o dielo č. 120907 31 601 0 ÚNMS SR 07.12.2007 21.12.2007
130/179/2007 The Edison Consulting Group, s.r.o. Zmluva o vypracovanie komplexnej ekonomickej analýzy ÚNMS SR 39 303 0 ÚNMS SR 14.09.2007 02.11.2007
A1/2008/000241/00144 The Edison Consulting Group, s.r.o. Zmluva o vypracovanie návrhu opravných účtovných zápisov týkajúcich sa založenia a vkladu majetku do spoločnosti BIONT,a.s. 38 908 0 ÚNMS SR 07.12.2007 17.12.2007
A1/2008/000240/00143 The Edison Consulting Group, s.r.o. Zmluva o dokladovej inventarizácii majetku a záväzkov ÚNMS vo vzťahu k Cyklot.centru ako celku 38 908 0 ÚNMS SR 07.12.2007 17.12.2007
A1/2008/000242/00145 The Edison Consulting Group, s.r.o. Zmluva o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok ÚNMS a zrušenej organ. Technocentrum 39 106 0 ÚNMS SR 07.12.2007 31.01.2008
06070205 TH&L Systems, s.r.o., Ruská 783/110,100 00 Praha 10, ČR Kúpna zmluva č. THL105/2005 - Model Isotech 961 78 Vysokoteplotný odporový teplomer 2 564 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 02.11.2005 31.12.2005 Suma je uvedená v GBP.
05970006 TH & L Systems, s.r.o. Kupní smlouva 8 285 0 SMÚ 27.09.2006 30.11.2006
09940009 Tenzona Bratislava, s.r.o. Kúpna zmluva 39 852 0 SMÚ 05.10.2009 18.12.2009
02270008-1 TECHNISERV, spol. s r.o., Nobelova 4, 831 02 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 934/2008 - SMU - stavebné úpravy na 3 posch. v objekte "A" 581 313 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 04.08.2008 11.08.2008 Suma je uvedená v slovenských korunách.
02270008 TECHNISERV, s.r.o. Zmluva o dielo 19 296 0 SMÚ 07.07.2008 29.07.2008
06870008 TECHNISERV, s.r.o. Zmluva o dielo 6 153 0 SMÚ 10.12.2008 31.12.2008
07470009 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Zmluva 24 850 0 SMÚ 30.06.2009 30.07.2009
22/2006 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Zmluva o spolupráci č. 01/300/2006 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 z. č. 513/19991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 2 059 0 SÚTN 05.10.2006 13.10.2006 hradené z vlastných zdrojov
32/2009 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Certifikačný orgán CERTICOM Zmluva o kontrolnej činnosti č. 15090183 uzavretá podľa § 591 Obchodného zákonníka 2 618 2 618 SÚTN 02.11.2009 30.10.2012 hradené z vlastných zdrojov
31/2009 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Certifikačný orgán CERTICOM Licenčná zmluva č. 15090184 uzatvorená podľa § 508 a nasl. Obchodného zákonníka 132 132 SÚTN 31.10.2009 30.10.2012 hradené z vlastných zdrojov
30/2009 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Certifikačný orgán CERTICOM Zmluva č. 15090178 o kontrolnej činnosti, uzavretá podľa § 591 Obchodného zákonníka 5 236 0 SÚTN 26.10.2009 27.10.2009 hradené z vlastných zdrojov
21/2006 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Certifikačný orgán CERTICOM j činnosti č. 15060124 6 952 0 SÚTN 13.10.2006 31.10.2006 hradené z vlastných zdrojov
10070204 Tectra, spol. s r.o., Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice Kúpna zmluva č. 040309/1 - definičný pevný bod medi 519 758 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 21.10.2004 31.03.2005 Suma je uvedená v slovenských korunách.
1 2 3 4 5 6 7 8 >>